0

Mijn winkelmandje

Disclaimer

Deze website en alle afbeeldingen zijn eigendom van Anjoly bvba. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, handels- en domeinnaam, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Anjoly bvba.

De op de website vermelde informatie wordt met zorg gepubliceerd. Desalniettemin is het mogelijk dat de vermeldde informatie niet volledig of onjuist is. Anjoly bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onvolledigheden noch onjuistheden.

De artikelen met bijbehorende prijzen worden met regelmaat aangepast en/of aangevuld. Anjoly bvba behoudt zich het recht voor deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fouten en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade, kan Anjoly bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website kan worden bereikt. Anjoly bvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker. Anjoly bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

Anjoly bvba doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid door eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen of slechte werking van de website. Anjoly bvba biedt geen garantie betreffende de comptabiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker.

De hyperlinks welke in deze site zijn opgenomen, zijn enkel en alleen ter informatie van de bezoekers en zijn geen eigendom van Anjoly bvba. Anjoly bvba is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.