Privacy Verklaring

 

Wij, Anjoly keramiek & fotografie (Maco Services bv), zal een aantal gegevens bewaren in uw klantenfiche dit voor een vlotte afhandeling van uw aankopen en herstellingen, (bv. adres, telefoonnummers, mailadres, …).   Uiteraard houden wij ook een historiek bij van uw laatste aankopen, om u ook na de aankoop vlot van dienst te kunnen zijn.

Deze gegevens worden gebruikt door onze marketing, boekhouding, klantenbeheer, dienst na verkoop,… maar ook voor het vervullen van wettelijke verplichtingen.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

U draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van deze persoonsgegevens die wij van u ontvingen en u verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven.

U bevestigt dat u afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar.

 

Artikel – Verwerking persoonsgegevens

De aannemer verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van de aannemer. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de aannemer om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de aannemer uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.